top of page

Het Centrum

Gezondheidscentrum Veldhuizen bestaat in de huidige vorm sinds 1980. Het samenwerkingsverband bestaat uit vijf huisartsenpraktijken met praktijkondersteunders somatiek, GGZ en jeugd GGZ, apotheek, fysiotherapie, manuele therapie, oefentherapie, wijkzorg, diëtisten, logopedie, podotherapie, consultatiebureau en verloskundigen. 

Het streven is om kwalitatief hoogwaardige zorg en ondersteuning te bieden waarbij we samen op zoek gaan naar oplossingen voor uw problemen. Positieve gezondheid en zelf regie nemen staat daarbij centraal. 

"Samen zoeken we naar oplossingen"

Onze Visie

Gezondheidscentrum Veldhuizen is een overkoepelende organisatie van gespecialiseerde zorgaanbieders die gezamenlijk zorg van de hoogst mogelijke kwaliteit willen aanbieden aan de patiënt/cliënt. De kwaliteit komt voort uit de aanwezige vakbekwaamheid, de respectvolle benadering van patiënt/cliënt en de veelzijdigheid van het zorgaanbod.
Gezondheidscentrum Veldhuizen kan bewezen kwalitatief hoge zorg aanbieden. Verschillende praktijkhouders zijn geaccrediteerd, het centrum is positief met gezondheid bezig en de inhoudelijke samenwerking van het gezondheidscentrum is uniek te noemen.

Our Mission

Bouwstenen visie

Kwaliteit

  • Vakbekwaamheid

  • Respectvolle benadering van patiënt/cliënt

  • Veelzijdig zorgaanbod

 

Uitstraling

  • Het gezondheidscentrum straalt kwaliteit uit

  • Wij hebben aandacht voor cliënten/patiëntenperspectief

 

Interne communicatie

De praktijkhouders en medewerkers van het Gezondheidscentrum Veldhuizen zien elkaar vaak, we weten van elkaar wat we doen en wat er speelt. Er is een goede onderlinge bereikbaarheid. We lopen bij elkaar binnen om goed samen te werken in de zorg voor de cliënten/patiënten.

 

Innovaties

Het Gezondheidscentrum Veldhuizen wil oplossingsgericht vernieuwen vanuit een duidelijk doel. We sluiten hierbij aan bij onze eigen behoeftes en competenties, bij die van onze medewerkers en ook bij die van de cliënt/patiënt.

We houden de héle patiënt in het oog; we blijven full package zorg bieden.

Hoe kunnen wij u daarbij helpen? 

bottom of page